Erhvervspark, Svenstrup Syd

Erhvervspark, Svenstrup Syd er belligende på de gamle arealer fra det tidligere Thomsens Planteskole langs Hobrovej. Beliggenheden har synlighed for motorvej E45.

Hele arealet udgør 212.245 m², som er dt op i 2 etaper, hvor begge er omfattet af kommuneplanrammen 6.1.H9 Hobrovej S.

Etape 1:

Byggemodningen er påbegyndt i 1. etape, og er helt færdig ved Svenstrup Bane Alle, hvor byggeriet af første ejendom er godt í gang. Den første bruger forventer at flytte ind i nye lokaler i begyndelsen af 2013.

 
Areal: 108.291 m²
Pris: fra kr. 275 pr. m² ekskl. moms
Byggemulighed: 50%
Lokalplan  6.1.104

 

 

 

Se relevante oplysninger om grunden her:

 

Grunden er beliggende i "Erhvervsområde Svenstrup Syd":

I området er byggeri indenfor følgende anvendelser mulig:
 • butikker til særligt krævende varer (kun biler) *
 • kontorer
 • service
 • dyreklinikker
 • benzinsalg **
 • trykkerier
 • undervisning
 • fritidsformål
 • rekreative formål
 • tekniske anlæg ***
 • engroshandel o.l.
 • oplagsvirksomhed o.l.
 • transport o.l. ****
 • værksteder o.l. ****
 • mindre industri **** 
*1 Max bruttoetageareal 5.000 m2 pr butik. Det samlede bruttoetageareal til butikker er 25.000 m2 inden for lokalplanområdet. B
  Butiksarealer beregnes efter reglerne i planlovens § 5t.
*2 Evt. inkl. butik/kiosk med bruttoetageareal max 250 mi planlovens § 5t. 
*3 Tekniske anlæg primært til områdets lokale forsyning. 
*4 Kun inden for areal vist med særlig signatur på Bilag 2, og her op til miljøklasse 5.

Hvis ikke du fandt, hvad du søgte på siden, er du meget velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.

 

Etape 2:

 

Areal: 103.954 m²
Pris: fra kr. 400 pr. m² ekskl. moms
Byggemulighed: 50%
Kommuneplanramme 6.1.H9 Hobrovej S.

 Etape 2 er omfattet af samme kommuneplan som etape 1, men lokalplansarbejdet herfor er endnu ikke igangsat.

Lokalplansarbejdet forventes igangsat når udbygningen af etape 1 er godt på vej.