VÅBENSKJOLDET

Lidt generelt om våbenskjolde:Det begyndte allerede i antikken, hvor der blev anvendt helt simple symboler - let genkendelige for venner og fjender. Våbenskjoldene blev brugt på skjolde, faner og beklædning. Senere, i middelalderen, blev reglerne for farverne, symbolerne og deres betydning sat i system – og anvendelsen ligeså – dette kaldes også heraldik (læren om våbenskjolde).

For eksempel indeholdt våbenskjolde altid ét metal + én farve: Guld (gult) eller sølv (hvid) kombineret med rød, blå eller sort. – farver som grøn og purpur forekom også, dog sjældnere.

Et våbenskjold var arveligt og indeholdt typisk symboler, der bar familiens historie. I det sydlige Europa var våbenskjolde forbeholdt adelen og de kongelige; men i Nordeuropa: Tyskland, Skandinavien og især England blev der aldrig fastsat regler, og det stod alle frit for at lave deres eget våbenskjold. I Skandinavien skulle de dog godkendes af kongen.

I dag har mange familier et ex libris, og firmaer har et logo.

Familien Aabo har valgt et våbenskjold, opdateret og med tungen i kinden. det er opbygget efter de klassiske regler - med en ironisk distance.
Der er indbygget en aha-oplevelse: Våbnet er formet som en stærkt stiliseret malerpensel.

Symbol:
4 hjerter rød på sølv
Betydning:
Familie, troskab, sandhed, ærlighed, kærlighed. Alle positive menneskelige egenskaber symboliseres af hjertet. Der er fire i dette våben. De står for 2 forældre og 2 børn
Symbol:
Sølv lyn på rød baggrund
Betydning:
Lynet symboliserer energi, foretagsomhed, styrke og magt. Og er også en allegori i forhold til kurser og kurver på aktiemarkederne. Investeringer, som er gået godt, og som fortsætter fremad, opad...
Symbol:
Ilden
Betydning:
Den åbne ild står for gæstfrihed og varme. Flammen, der hilser velkommen på Tranderslund ved aftenstide
Symbol:
Rød stenvæg på sølv
Betydning:
Symbol på at have bygget noget blivende. Soliditet, urokkelighed. Et klassisk symbol i heraldik
Symbol:
Bølget delelinie i sølv
Betydning:
Skjoldet deles horisontalt af en sølvfarvet bølgelinie. Symbolet er naturligvis vand. det er den å som
familien skal bo ved. Således er famliens navn indbygget i våbenskjoldet.
Symbol:
Aabo Sørensens våben
Betydning:
De fire områder samlet i familiens våben. Ved nærmere granskning ser den opmærksomme at det, der umiddelbart ligner et skjold og en fjerprydethjelm, i virkeligheden er en stiliseret malerpensel...